Strona główna

Strony

Nabożeństwa domowe

Propozycja porządku na 14.07.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 14:21-28

4. Pytania:
- Jaką drogą Paweł i Barnaba wracali z Derbe?
- Czy mogła ona być dla nich niebezpieczna? Dlaczego?
- Dlaczego wracali akurat tą drogą?
- Co robili odwiedzając założone zbory?
- Co to znaczy „trwać w wierze”?
- Dlaczego niektórzy odrzucają lub zapierają się tego, w co kiedyś wierzyli?
- Co ty możesz robić, aby wytrwać w wierze? 


5. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

6. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 07.07.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 14:8-20

4. Pytania:
- Dokąd Paweł i Barnaba udali się po ucieczce z Ikonium?
- Dlaczego ludzie z Listry obwołali Pawła i Barnabę bogami?
- Jakich bogów czcili mieszkańcy Ikonium? 
- Kto dziś może być dla ciebie bożkiem?
- Bogiem jest ten, kogo najbardziej kochasz, najbardziej szanujesz i komu najbardziej ufasz. Kto jest twoim Bogiem?
- Co Paweł i Barnaba próbowali wyjaśnić tym ludziom?
- Kto obrzucił Pawła kamieniami i czym to się skończyło?


5. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

6. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 06.07.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 14:1-7

3. Pytania:
- Dokąd Paweł i Barnaba udali się z Antiochii Pizydyjskiej?
- Jak zostali tam przyjęci?
- W jaki sposób Bóg potwierdzał, to co zwiastowali misjonarze?
- Dlaczego doszło tam do podziału?
- Dobra Nowina również dziś dokonuje podziału? Jak można podzielić słuchających jej ludzi?
- Do jakiej grupy ty należysz?
- Czy masz świadomość tego, że jeśli staniesz się naśladowca Jezusa, to możesz zostać odrzucony przez wielu ludzi?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania


Propozycja porządku na 02.07.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 13:13-52


4. Pytania:
- Dokąd Paweł, Barnaba i Jan Marek popłynęli z Cypru?
- Co zdecydował Jan Marek w Perge?
- Do kogo najpierw kierowali się misjonarze? Dlaczego akurat do tej grupy?
- Co Paweł wyjaśniał Żydom zebranym w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej?
- Jaka była reakcja Żydów? Dlaczego się tak zachowali?
- Czy ty też przypadkiem nie odrzucasz z jakiegoś powodu prawdy Bożego Słowa?
- Komu później misjonarze zaczęli głosić Dobrą Nowinę? 
- Co spotkało misjonarzy w Antiochii, kiedy zwiastowali Dobrą Nowinę poganom?

5. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

6. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 02.07.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 13:4-12

4. Pytania:
- Na jaką wyspę udali się misjonarze?
- Kim był Sergiusz Paweł i gdzie dokładnie mieszkał?
- Kim był Elymas i za co został ukarany?
- W jaki sposób dziś ktoś może zachowywać się jak Elymas?
- Jakich zachowań musisz unikać, aby nie przeszkadzać innym w poznaniu Jezusa?
- Jaka kara spotkała Bar-Jezusa?
- Jakie wrażenie wywołało to w prokonsulu?


5. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

6. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 29.06.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 13:1-3

4. Pytania:
- Jaką rolę pełnili Barnaba, Szymon, Lucjusz, Manaen oraz Szaweł?
- Kto wskazał zborowi, że Barnaba i Szaweł są powołani do szczególnego zadania?
- Do czego zostali powołani?
- Kto dołączył do Pawła i Barnaby, kiedy wybierali się w podróż na Cypr?
- Kim jest misjonarz?
- Co możesz robić, aby wspierać misjonarzy?
- Czy trzeba wyruszać w podróż, żeby być misjonarzem?
- W jaki sposób ty możesz być misjonarzem?


5. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

6. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 26.06.2020 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 12,19-26
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 

Herod był oburzony na mieszkańców pobliskiego Tyru i Sydonu. Ich przedstawiciele przybyli więc do niego. Pozyskali sobie sekretarza królewskiego, Blasta, dzięki któremu przedstawili Herodowi swą prośbę o ugodę. Byli bowiem zależni od sprowadzanej z jego państwa żywności. W wyznaczonym na odpowiedź dniu Agryppa włożył królewskie szaty, zasiadł na tronie i publicznie do nich przemówił. Gdy skończył, lud z zachwytu wołał: – To głos Boga, nie człowieka! Natychmiast jednak anioł Pański poraził Heroda chorobą za to, że otrzymanej czci nie skierował na Boga. I umarł, zjedzony przez robactwo. Tymczasem wpływ słowa Bożego wzmacniał się i rozszerzał. Barnaba z Pawłem wypełnili misję przekazania darów Jerozolimie i powrócili do Antiochii, zabierając ze sobą Jana Marka."


3. Pytania:
- Jakim królem był Herod?
- Jak zakończył swoje życie?
- Za co został ukarany?
- Komu jedynie należy się chwała?
- Kim powinniśmy się szczycić (1 Kor 1:31)?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 25.06.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 12:6-19

3. Pytania:
- Kto „odwiedził” Piotra w więzieniu i jakie był rezultat tej wizyty?
- Dlaczego służąca od razu nie otworzyła Piotrowi?
- Dlaczego modlący się nie wierzyli, że za drzwiami był Piotr?
- Czego ta historia uczy nas o Bogu?
- Czego nas o modlitwie?
- Co my możemy i powinniśmy robić w trudnych chwilach życia? 
- Czy ufasz Bogu w takich momentach?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania


Propozycja porządku na 24.06.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 12:1-5

3. Pytania:
- Który król prześladował chrześcijan w Jerozolimie?
- Co strasznego stało się z Jakubem?
- Za co Piotr znalazł się w więzieniu?
- Czego mógł się spodziewać?
- Co robili wierzący, kiedy dowiedzieli się o aresztowaniu Piotra?
- Dlaczego ta sytuacja mogła się wydawać beznadziejna?
- To była taka „ciemna chwila” w żuciu Piotra. Czy ty też przeżyłeś takie „ciemne chwile”? Opowiedz o nich swoim bliskim!
- Kto z ludzi, których znasz, może przeżywać teraz takie „ciemne chwile”?
- Co możesz zrobić dla takich ludzi? 

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Drodzy!
Nasze kościoły zostały ostatnio otwarte. Znów mamy możliwość spotykać się w większym gronie. Póki co ja osobiście potrzebuję małej przerwy. Zapraszam do kontynuowania studiowania Biblii w oparciu o prezentacje zawarte w karcie Nowy Testament. Tam kliknijcie okienko Dzieje Apostolskie. Otworzą się lekcje. Wejdźcie i korzystajcie!
Bożego błogosławieństwa!  


Z okazji przypadającego na jutro Międzynarodowego Dnia Dziecka zapraszam do obejrzenia filmu - link.
Rodziców zapraszam do obejrzenia następującego filmu - link.


Propozycja porządku na 29.05.2020 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 11,19-26
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 

Tymczasem wierzący, którzy po śmierci Szczepana uciekli z Jerozolimy przed prześladowaniami, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Po drodze nikomu, oprócz Hebrajczyków, nie głosili słowa Bożego. Ale niektórzy z nich, ci z Cypru i z Cyreny, przybyli do Antiochii i dzielili się dobrą nowiną o Jezusie także z Grekami. Pan szczególnie im w tym pomagał, bo bardzo wielu uwierzyło i zwróciło się ku Niemu. Wieść o tym dotarła do kościoła w Jerozolimie. Wysłano więc tam Barnabę. Gdy przybył na miejsce i zobaczył działanie Bożej łaski, ogromnie się ucieszył i gorąco wszystkich zachęcał, by całym sercem trwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Dzięki temu przyłączyło się do Pana mnóstwo nowych ludzi. Potem Barnaba udał się do Tarsu, by odszukać Szawła. Gdy go znalazł, przyprowadził do Antiochii. Przez cały rok spotykali się razem z kościołem i nauczali liczne grono wierzących. Właśnie w Antiochii po raz pierwszy określono uczniów mianem „należących do Chrystusa" - chrześcijanie.


3. Pytania:
 - Kim był Barnaba?
- Jakie zadanie otrzymał od przełożonych zboru w Jerozolimie?
- Czy ty też zachęcasz innych do trwania w Chrystusie?
W jaki sposób powinniśmy się wzajemnie zachęcać - patrz Efezjan 5:16-19
- Co oznacza słowo "chrześcijanin"? 

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania

Propozycja porządku na 29.05.2020 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 11,1-18
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 

Wkrótce wiadomość, że również poganie przyjęli słowo Boże, dotarła do apostołów i innych wierzących w Judei. Ale gdy Piotr powrócił do Jerozolimy, niektórzy wierzący Hebrajczycy zaczęli stawiać mu zarzuty. – Przebywałeś wśród pogan i nawet jadłeś z nimi! – oburzali się. Wtedy Piotr opowiedział im wszystko po kolei: – Pewnego dnia w Joppie, gdy się modliłem, doznałem uniesienia i miałem widzenie. Z nieba prosto na mnie spuszczone zostało coś jakby ogromna płachta, trzymana za cztery rogi. Zajrzałem do środka i zobaczyłem w niej różne gatunki zwierząt, płazów i ptaków. Usłyszałem też głos, mówiący do mnie: „Rusz się, Piotrze, zabij je i jedz”. Odpowiedziałem na to: „Nigdy w życiu, Panie! Nigdy nie jadłem żadnych nieczystych stworzeń, bo zabrania tego nasze Prawo”. Lecz głos z nieba odezwał się znowu: „Nie uważaj za nieczyste tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy, po czym wszystko zostało z powrotem zabrane do nieba. Wtedy właśnie przed domem, w którym mieszkaliśmy, stanęli trzej ludzie, wysłani do mnie z Cezarei. Duch Święty powiedział mi, bym poszedł z nimi, nie zważając na to, że są poganami. Towarzyszyło mi tych oto sześciu wierzących. Gdy dotarliśmy do domu tego człowieka, opowiedział nam, że ukazał mu się anioł, który powiedział: „Wyślij swoich ludzi do Joppy i zaproś Szymona Piotra. On powie ci coś, dzięki czemu ty i twoi domownicy zostaniecie zbawieni”. Gdy tylko zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak samo jak na nas podczas Święta Pięćdziesiątnicy. Przypomniałem sobie wtedy słowa Pana: „Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, lecz wy zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym”. Skoro więc poganom Bóg dał ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to czy ja mogłem sprzeciwić się Bogu?  Po takich słowach zapadła cisza, po czym wszyscy wielbili Boga, mówiąc: – Zatem również poganom dał Bóg możliwość opamiętania się i wiecznego życia.3. Pytania:
 - Co robi Piotr?
- Jaką to wywołało reakcję słuchaczy?
- Za co słuchacze wielbili Boga?
- Czy ty też możesz złożyć świadectwo tego, co Bóg czyni w twoim życiu?
- Na co musisz zwrócić uwagę, kiedy opowiadasz innym o tym, jak Bóg działa w twoim życiu? Jakie są zagrożenia? 

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania

Propozycja porządku na 27.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 10,34-48

3. Pytania:
- Z jakiej grupy pochodzili pierwsi chrześcijanie?
- Co się stało w domu Korneliusza?
- Dlaczego opisane tutaj wydarzenia były ważne dla Kościoła?
- Co to znaczy, że Bóg nie ma względu na osobę?
- Kto podoba się Bogu? (w. 35)
- Czy Ty masz taką postawę względem Niego?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 26.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 10,24-33

3. Pytania:
- Kto czekał na Piotra w Cezarei?
- Co ten człowiek zrobił, żeby wysłuchać Bożego Słowa?
- Po co zaprosił swoich krewnych i przyjaciół?
- Czy w tobie też jest pragnienie poznawania Bożego Słowa?
- Co robisz, aby go poznać?
- Czy chcesz, aby poznali go inni?
- Co możesz zrobić, aby ludzie usłyszeli Dobrą Nowinę o Jezusie?4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 25.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 10,1-23

3. Pytania:
- Co Bóg pokazał Piotrowi w widzeniu i co to oznaczało?
- Kto był postrzegany przez Żydów, jako „nieczysty” (w tekście temat pojawia się dwukrotnie - w. 1 i 6)?
- Jakie my mamy uprzedzenia? Kogo dziś uznalibyśmy za „nieczystych”? Z kim ty nie chciałbyś mieć nic wspólnego?
- Czy Bogu podobają się te uprzedzenia? 
- Co powinieneś z nimi zrobić?4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 23.05.2020 

Dziś zapraszam dzieci i całe rodziny do oglądnięcia materiału Znajdź skarb, cz. 2. - linkPropozycja porządku na 22.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 9,36-43

3. Pytania:
- Jaki cud wydarzył się w pokoju Tabity?
- Czego z tego cudu dowiadujemy się o mocy Chrystusa?
- Jakie ma to znaczenie dla nas?4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
21.05.2020
Dziś zapraszam do posłuchania lub oglądnięcia nabożeństwa z którejś z parafii/zborów. Dzieciom polecam do oglądnięcia poniżyszy film - link .
Błogosławionego Święta Wniebowstąpienia Pańskiego!

Propozycja porządku na 20.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 9,32-35

3. Pytania:
- Jaki problem miał Eneasz?
Kto tak naprawdę uzdrowił sparaliżowanego?
- Kto ma moc nad wszelką chorobą?
- Czy Bóg uzdrawia tylko ciała, czy coś więcej?
- Z czym możemy przyjść w modlitwie do najlepszego Lekarza?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznaniaPropozycja porządku na 19.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 9,20-31

3. Pytania:
- Co Paweł zaczął robić wkrótce po nawróceniu?
- Dlaczego słuchający Pawła ludzie dziwili się? 
- Jak zachowali się niektórzy Żydzi mieszkający w Damaszku?
- O czym opowiedział Barnaba wierzącym w Jerozolimie?
- Jak zmieniło się życie Pawła po nawróceniu?
- Czy w twoim życiu doszło już do takiej zmiany?
- Czy inni patrząc na ciebie, mogą zobaczyć takie zmiany?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznaniaDrodzy!
Bardzo przepraszam, że nie ma dziś przygotowanej lekcji. Natłok spraw i obowiązków sprawił, że zapomniałem. Do zobaczenia jutro!


Propozycja porządku na 16.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 9,10-19

3. Pytania:
Jakie polecenie Ananiasz otrzymał od Boga?
- Jakie miał odczucia, kiedy usłyszał Boży nakaz?
- Co zrobił ze swoim strachem?
- Czego ty się boisz?
- Co powinieneś zrobić ze swoim strachem?
- Czy strach sprawił, że Ananiasz okazał nieposłuszeństwo Bogu?
- Co było większe niż ten strach?
- Komu ty powinieneś ufać i być posłuszny?
- Jakie były konsekwencje tego posłuszeństwa?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 15.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 9,1-9

3. Pytania:
Czy można powiedzieć, że Saul był przed spotkaniem z Chrystusem ślepy?
- Co go zaślepiało? 
- Czego ważnego nie dostrzegał?
- Czy my też możemy był duchowo ślepi? W jaki sposób?
- Jaka jest najważniejsza sprawa, która sprawia, że ktoś jest duchowo ślepy lub widzący?
- W jakich innych sprawach możemy być duchowo ślepi?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 14.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 8,26-40

3. Pytania:
- Czego uczy nas ta historia o posłuszeństwie Bogu?
- W jaki sposób prowadzi i przemawia dziś do swoich dzieci?
- Czy doświadczyłeś w swoim życiu tego prowadzenia?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 13.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 8,9-25

3. Pytania:
Za co Szymon chciał zapłacić apostołom?
- Co było tak naprawdę ważne dla Szymona?
- Co Piotr powiedział Szymonowi?
- Czy kochasz Chrystusa ponad wszystko? Czy też, tak jak dla Szymona, są dla ciebie ważne: moc, sława, pieniądze?
4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

5. Pieśń wg własnego uznania
Propozycja porządku na 12.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 8,4-8

3. Pytania:
- Dlaczego chrześcijanie uciekali z Jerozolimy?
- Co robili po drodze?
- Biblia mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują (Rz 8,28). Czy dostrzegasz tę prawdę również w tej historii? 
- W jaki sposób Bóg obrócił ku dobremu trudne doświadczenia prześladowań?
- Czy możesz podać ze swojego życia przykład, że Bóg współdziała we wszystkim, nawet w bardzo trudnych rzeczach, ku dobremu? 


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.Propozycja porządku na 11.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 8,1-3
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 

Przyglądający się temu Szaweł w pełni akceptował zabicie Szczepana. Tego dnia rozpoczęło się masowe prześladowanie kościoła w Jerozolimie. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po Judei i Samarii. Dlatego ciało Szczepana w wielkim żalu zostało pochowane przez kilku pobożnych Hebrajczyków. Szaweł wszędzie tępił kościół. Wpadał do domów, wywlekał wierzących mężczyzn i kobiety i osadzał w więzieniu.

3. Pytania:
- Czego dowiadujemy się o zachowaniu Szawła/Saula?
- Jakie doświadczenia spotkały chrześcijan w Jerozolimie?
- Czy prześladowania mają miejsce i dzisiaj?
- Co o nich wiesz?
- Co ty możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom?

Mapa prześladowań - link


Warto przy tym temacie objerzeć kilka filmów. Uwaga! Niektóre z nich są dość brutalne. 

Fassal - wśród najuboższych w Pakistanie - link
Rozkwitać wśród prześladowań - link
Więcej materiałów: 
Głos Prześladowanych Chrześciajan - link
Open Doors - link

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Dziś szczególnie w modlitwie pamiętajmy o prześladowanym Kościele! 


Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 09.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 7,1-60

3. Pytania:
- Jak Żydzi zareagowali, kiedy Szczepan powiedział, że to oni ukrzyżowali Pana Jezusa?
- Co sprawiło, że Żydzi złapali kamienie i zaczęli rzucać nimi w diakona?
- Jakie podbieństwa widzisz pomiędzy śmiercią Szczepana i jego postawą a śmiercią i postawą Pana Jezusa? Jakie dostrzegasz różnice?
- Czego możesz nauczyć się z postawy Szczepana?


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.


ropozycja porządku na 08.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 6,8-15


3. Pytania:
- Który z diakonów wyróżniał się szczególną wiarą?
- W jaki sposób chwała i moc Boża była widoczna w postawie Szczepana?
 - O co Sczepan został oskarżony i postawiony przed Radą Najwyższą?
- Kto zmienił wygląd tego diakona?
- Wygląd której postaci Bóg zmienił w Starym Testamencie? (Wyjścia/2 Mojżesza 34:29.34-35)
- W jaki sposób Bóg zmienia Twoje zachowanie?
- Co powinno jeszcze ulec zmianie?

- Co możesz zrobić, aby w twoim życiu widoczna była Boża chwała?*


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 07.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 6,1-7


3. Pytania:
- Z jakiego powodu niektórzy w Kościele zaczęli narzekać? 
- W jaki sposób rozwiązano to napięcie?
- Jakie warunki musieli spełniać diakoni (w. 3)?
- Na czym chcieli skupić się apostołowie?
- Co było zadaniem siedmiu diakonów?
- Patrząc na zadania apostołów i diakonów, zastanów się, jakie główne zadania ma dziś Kościół.

- W jaki sposób ty włączasz się w wypełnienie tych zadań?Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 06.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 5,26-42

3. Zadanie:
Zastanówcie się, co było ważne dla każdego z was w tym tekście. Co Bóg mówi do was? Podzielcie się tym z bliskimi.  

Pytania pomocnicze:
- Dlaczego apostołowie nie posłuchali zakazu Rady Najwyższej?
- Jak apostołowie zareagowali, kiedy zostali poddani karze chłosty?
- Czego możemy się nauczyć od apostołów?


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy, za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.    

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.


Propozycja porządku na 05.05.2020 

1. Pieśń wg własnego uznania.

2. Modlitwa wstępna

3. Czytanie tekstu: np. Dz 5,17-25
https://drive.google.com/file/d/1qYaeKwN2882X14M7hdJf7ZQk9yc_LxaU/view?usp=sharing3. Pytania:
- Dlaczego Rada Najwyższa kazała uwięzić apostołów?
- Na co mamy być przygotowani, jeśli będziemy służyć Bogu?
- W jaki sposób Bóg pomógł apostołom?
- Jaki nakaz otrzymali od anioła?
- Czym obdarza Dobra Nowina o Jezusie?
- Czy przyjąłeś i uwierzyłeś w nią?
- Jak reagujesz wtedy, kiedy pojawiają się przeszkody? Czy rezygnujesz, czy też, tak jak apostołowie, jesteś wierny Bożemu powołaniu?


Wspólna modlitwa:

Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić sprawy za które dziękują i wysławiają Boga, przeprosić za grzechy i prosić o rzeczy ważne.  

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że On jest wierny i nigdy nie opuszcza swoich dzieci,
- to, że On pomaga nam w trudnych momentach,
- że dał nam Słowo, które obdarza życiem,

Proś o: 
- wytrwałość w służeniu Bogu,
- o chrześcijan, którzy są prześladowani,  
- ustanie koronawirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- rządzących i mądrość na nich, 
- abyśmy dobrze wykorzystali czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 04.05.2020 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 5,12-16
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 
W tym czasie apostołowie czynili wśród ludu wiele niezwykłych cudów. Razem ze wszystkimi wierzącymi spotykali się w krużganku Salomona na terenie świątyni. Inni nie mieli odwagi się do nich dołączyć, a ogół mieszkańców darzył ich najwyższym szacunkiem. Przybywało także wielu nowych wierzących w Pana, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na ulice wynoszono chorych. Kładziono ich tam na łóżkach i matach, aby choć cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich i uleczyć go. Również z miast położonych wokół Jerozolimy przychodziło mnóstwo ludzi, którzy przyprowadzali chorych i zniewolonych przez demony. I wszyscy doznawali uzdrowienia.


3. Pytania:
- Przypomnij sobie z poprzednich lekcji, co było cechą charakterystyczną dla pierwszego zboru. Znajdź dwa ważne terminy, które go opisywały m_ _ _ _ _  oraz ś _ _ _ _ _ _ _. 
- Co temu towarzyszyło? m _ _
- W czym ona się objawiała? Od kogo pochodziła?
- W jaki sposób Bóg dotykał się ludzkich serc i ciał? 
- Czy Bóg objawia tę moc również w twoim życiu? W jaki sposób?
- Czy inni mogą ją zobaczyć w twoim życiu?
- Co możemy zrobić z naszej strony, abyśmy byli pełni Ducha, tak jak pierwszy Kościół? (Ef 5,17-19)   


Wspólna modlitwa:

Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że również dziś dokonuje cudów,
- że On uzdrawia ludzkie serca i ciała,  
- to, że napełnia nasze serca swym Duchem,

Proś o: 
- to, abyś był pełen Ducha Świętego,
- to, aby Boża moc była widoczna w Jego Kościele,
- ustanie koronawirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- rządzących i mądrość na nich, 
- abyśmy dobrze wykorzystali czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.Propozycja porządku na 02.05.2020 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 5,1-11


3. Pytania:
- Na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? 
- Jak myślisz, co mogło skłonić Ananiasza i Safirę do takiego zachowania? 
- Czy tobą też czasami kierują takie motywy?
- Jak myślisz, dlaczego Bóg ukarał tak surowo ten grzech?
- Czego uczy nas to o Bogu?

Komentarz: Sprzedawanie pola i przekazywanie pieniędzy nie było obowiązkiem wierzących. Ananiasz i Safira byli najprawdopodobniej poruszeni szczodrością innych wierzących. Być może pragnęli ludzkiego podziwu spowodowanego podobnym zachowaniem. Fałszywą pobożność chcieli wykorzystać do swoich celów, zyskania uznania i szacunku innych. Bóg jednak nie pozwolił na to. Okazał swą świętość. On nie da się z siebie naśmiewać. Bóg oczyścił swój Kościół. 

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg jest wszechwiedzący i nic nie można przed Nim ukryć,
- że On zna nasze serca i okazuje miłosierdzie,  
- to, że oczyszcza Swój Kościół i nas z grzechów,

Proś o: 
- czyste serce,
- bojaźń względem Boga,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronawirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- rządzących i mądrość na nich, 
- abyśmy dobrze wykorzystali czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.Propozycja porządku na 01.05.2020 - ŚWIĘTO PRACY: 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 4,32-37
https://drive.google.com/file/d/1HSM_gzD1pv1iqMI2H6VQgUef5QijzLi9/view?usp=sharing

3. Pytania:
Co charakteryzowało pierwszy Kościół?
- Jaka była postawa wierzących?
- Co było konsekwencją takiej postawy?
- Co wierzący robili z tym, co posiadali?
- Dlaczego tak postępowali?
- W czym powinniśmy naśladować ten Kościół?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że jest źródłem miłości,
- że zmienia nasze serca i uczy nas miłości, 
- to, że możemy pracować i czerpać z tego radość,

Proś o: 
- miłość do innych wierzących,
- jedność w naszych rodzinach i Kościołach,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronawirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- rządzących i mądrość na nich, 
- abyśmy dobrze wykorzystali czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.


Propozycja porządku na 30.04.2020: 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 4,23-31
Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia: 

„Zaraz po uwolnieniu Piotr i Jan poszli do innych wierzących i opowiedzieli im, co kapłani i starsi mówili. Słysząc to, wszyscy jednomyślnie zawołali do Boga: – Panie, Stwórco niebios, ziemi, morza i wszystkiego, co w nich istnieje! Ty przez Ducha Świętego, ustami naszego przodka, króla Dawida, twojego sługi, powiedziałeś: „Dlaczego wzburzyły się narody, a ludy powzięły puste plany? Ziemscy królowie zjednoczyli się do walki, a przywódcy zebrali się razem, by wystąpić przeciw Panu i przeciw Jego Mesjaszowi”. Tak właśnie stało się w tym mieście. Oto król Herod i namiestnik Poncjusz Piłat, wraz z Rzymianami i Hebrajczykami, zjednoczyli się przeciwko Twemu świętemu słudze, Jezusowi, którego wybrałeś na Mesjasza. I wypełnili wszystko to, co w swej mocy i woli zaplanowałeś. Zobacz więc, Panie, jak grożą Twoim sługom, i pozwól nam z odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty będziesz uzdrawiał swoją mocą i w imieniu swego świętego sługi, Jezusa, dokonywał cudownych znaków. Gdy skończyli modlitwę, zadrżał budynek, w którym się zebrali. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili słowo Boże.

3. Pytania:
- Co zrobili apostołowie i inni wierzący z groźbami, które w ich stronę skierowali członkowie Rady Najwyższej?
- Kto wlewa w nasze serca strach?
- W jaki sposób chce nas wystraszyć? Co jest treścią jego gróźb?
(por. 1 P 5,8-9; Łk 12,22.31-32)
- Co powinniśmy zrobić z tymi groźbami?
- Czy wierzący prosili o ochronę przed prześladowaniami, czy o coś innego?
- Dlaczego ta sprawa była dla nich taka ważna?
- Czy jest ona ważne także dla ciebie?
- Co robisz, aby inni poznali Słowo Boże?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że jest najwyższym Panem i nic nie wymyka się spod Jego kontroli, 
- to, że w Nim jesteśmy bezpieczni, 
- to, że dał swoje Słowo, które ma moc nas uratować,

Proś o: 
- odwagę do głoszenie Jego Słowa,
- to, abyś pamiętał, że Jemu możesz i powinieneś oddać swoje obawy i leki,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.


Propozycja porządku na 29.04.2020: 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 4,1-22

3. Pytania:
- Za co Piotr i Jan zostali aresztowani?
- Czego Rada Najwyższa zabroniła Piotrowi i Janowi?
- Czy apostołowie mieli zamiar przestrzegać tego zakazu?
- Czy dziecko powinno słuchać swoich rodziców? (por. Ef 6,1)
- Czy chrześcijanin powinien podporządkować się prawu ustanowionemu przez rządzących? (por. Rz 13,1-3)
- Jak jest z twoim podporządkowaniem?
- Czy są jakieś wyjątki od nakazu posłuszeństwa przełożonym (rodzicom, nauczycielom, władzy itd.)? (por. Dz 4,19; Dz 5,29)

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg ustanowił przełożonych, 
- to, że jest Bogiem porządku, 
- to, że On jest najwyższym władcą, którego powinniśmy słuchać,

Proś o: 
- rządzących i mądrość dla nich,
- to, abyśmy umieli się podporządkować przepisom prawa i znali tego granice,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.


Propozycja porządku na 28.04.2020: 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 3,12-26

3. Pytania:
Jak mogli zostać potraktowani apostołowie, kiedy uzdrowili chromego?
- W jaki sposób Piotr zaczął swoją przemowę? Dlaczego właśnie tak?
- Do czego będziemy kuszeni, kiedy Bóg będzie dokonywał przez nas wielkich rzeczy?
- Na kogo Piotr kieruje uwagę słuchaczy?
- Na kogo ty powinieneś wskazywać swoimi słowami i postępowaniem?
- Czy Piotr chciał zjednać uznanie i przychylność ludzi? (por. w. 13-15)
- Do czego wezwał Żydów?
- Jak oceniłbyś zachowanie apostoła?
- Czego możemy się od niego nauczyć?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg i dziś dokonuje cudów, 
- to, że posłał Jezusa, aby nas uratować, 
- to, że On jest godny wszelkiej chwały,

Proś o: 
- to, abyśmy uwagę innych kierowali na Chrystusa,
to, abyśmy pozostali pokorni, kiedy Bóg będzie działał przez nas,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 27.04.2020: 

Pieśń: "Zginam swe kolana" - Zespół Część (muzyka wraz ze słowami pod linkiem).

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 3,1-11

3. Pytania:
Jaki problem miał człowiek, którego codziennie przynoszono przed bramę świątyni w Jerozolimie?
- Jaki jest nasz największy problem?
- O co chromy prosił ludzi?
- Jakie ty masz oczekiwania i o co prosisz Boga?
- Jakie było to co otrzymał, w stosunku do tego o to co prosił?
- Czego uczy nas to o Bogu i Jego łasce (por. Ef 3,20-21)?
- Co robił potem uzdrowiony człowiek?
- Jaka powinna być nasz odpowiedź na Bożą łaskę?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że daje nam więcej niż to, o co prosimy, 
- to, że On przeprowadzi nas przez ten trudny czas,
- to, że On również dziś leczy ludzkie ciała i serca,

Proś o: 
- to, aby dodał Ci ufności,
to, aby ludzie zwracali się do tego najlepszego lekarza,
- deszcz dla ziemi i naszych serc,  
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 25.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania.

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 2,42-47
Niestety dziś nie ma prezentacji dla dzieci (brak ogólnie do tego tekst).
Proszę, aby rodzice przeczytali ten tekst dzieciom, a potem wspólnie zastanowili się nad pytaniami. Można też pośpiewać kilka pieśni dla dzieci - link.

3. Pytania:
- Kto sprawił, że powstał Kościół?
- Co było ważne dla pierwszego Kościoła?
- Czy twoja rodzina stanowi taki mini Kościół?
- Jakie elementy pomagają twojej rodzinie zbliżać się do Boga?
- Co możecie zmienić lub poprawić, aby twój dom był miejscem uwielbienia Boga?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- Ducha Świętego, który sprawił, że powstał Kościół, 
- to, że Kościół może się rozwijać,
- to, że Twój dom może być miejscem uwielbienia Boga,

Proś o: 
- to, aby Jezus był jeszcze bardziej wywyższony w Twoim domu,
to, aby ludzie nawracali się do Boga, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.

Propozycja porządku na 24.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania.

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 2,14-41

https://drive.google.com/file/d/1OaFh533ljmX2lyoYmS5EpoojlrDnQrqv/view?usp=sharing


3. Pytania:
Jakie proroctwa w swoim kazaniu przypomniał Piotr?
- Jakie wydarzenia dokładnie zapowiadał Joel w swoim proroctwie?
- Na jakie zaś wskazywał Dawid?
Jakie wskazówki udzielił apostoł ludziom pytającym, co mają zrobić? 
- Co to znaczy, według ciebie, upamiętać się/nawrócić się (w. 38)?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że w Jezusie mamy zbawienie,
- to, że Bóg zesłał swego Ducha,
- to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom,

Proś o: 
- to, aby każda sfera twojego życia była poddana Chrystusowi,
to, aby Duch Święty wypełniał także twoje serce,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń wg własnego uznania.Propozycja porządku na 23.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania.

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 2,1-13

https://drive.google.com/file/d/1d6bVy48Odf_3u2b3Q6KZm1U7co6nJLtY/view?usp=sharing3. Pytania:
W jakie święto żydowskie wydarzyła się opisana historia? 
- Jak myślisz dlaczego właśnie wtedy?
- Co się wtedy stało?
- Kto zapowiedział wcześniej uczniom te wydarzenia?
- Czego uczy nas to o Jezusie i Jego obietnicach?
- Jakie niezwykłe znaki towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego?
- Jaki był skutek tego, że uczniowie zaczęli mówić innymi językami (w. 11)?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg zesłał swego Ducha,
- to, że Duch Święty pomaga nam oddawać cześć Bogu,
- to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom,

Proś o: 
- to, aby Duch Święty wypełniał także twoje serce,
- to, abyś swoim życiem oddawał cześć Bogu,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 22.04.2020: 

Dziś zapraszam do posłuchania i zaśpiewania wspólnie piosenki "On jest pierwszy" z najnowszej płyty ChS MED - link

Słowa:  
Ref.: On jest pierwszy w życiu mym, pierwszy w życiu mym, pierwszy w życiu mym! On jest pierwszy w życiu mym. Tak Jezus pierwszy jest! 
1. Gdy się bawię i gdy jem, w szkole w domu, kiedy śpię, Bogu chcę podobać się, to dopiero życie jest!
Ref.
2. Gdy odkrywam, czego chcę, kiedy szukam drogi swej, Bogu chcę podobać się, to dopiero życie jest!
Ref.    

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Dz 1,12-26

Propozycja dla dzieci: 
Lekcja powtórkowa oparta o wcześniejszą prezentację. 

Lekcja poglądowa:
Postawcie przed dzieckiem dwa różne przysmaki, które lubi (wg uznania: słodycze, owoce itp.). Powiedzcie, że choć wybór jest trudny, to może wybrać tylko jeden. Zapytajcie, czym kierował się podejmując tą decyzję? Wytłumaczcie, że w życiu chrześcijanina też są momenty, w których musi wybierać. Czasami są to trudne wybory. Czym powinniśmy się kierować? Czym kierowali się apostołowie podejmując decyzje o wyborze kogoś w miejsce Judasza? 
- Pismo Święte,
- modlitwa,
- czynniki racjonalne - apostołem musi być ktoś, kto towarzyszył Jezusowi podczas Jego wędrówki na ziemi, 
- zaufanie, że Bóg wskaże właściwą osobę przez losy. 
Ważne jest to, że pytali Pana Boga, bo nasz rozum nie zawsze podejmuje dobre decyzje. Możecie przypomnieć decyzje o namaszczeniu na króla Dawida: 1 Sm 16,1-13.   

Jeśli dzieci nie pamiętają, to można im jeszcze przypomnieć tą lekcję

https://drive.google.com/file/d/1AptnqGIKFhoTGQH1WrLvIS9l899gidE_/view?usp=sharing
3. Pytania:
Co uczniowie robili regularnie po odejściu Pana Jezusa?
- Dlaczego podjęto się wyboru dwunastego apostoła?
- Jaki warunek musiał spełniać uczeń wybrany w miejsce Judasza?
- Kogo wierzący prosili, aby wskazał właściwą osobę? 
- W jaki sposób chrześcijanin powinien dokonywać wyborów?
- Co jest kluczowe podczas podejmowania decyzji: por. 1 Sm 16,1-13?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg jest naszym przewodnikiem,
- to, że On pomaga nam dokonywać właściwych wyborów,
- to, że dał nam swoje Słowo, które jest najlepszą "mapą" w naszym życiu,

Proś o: 
- mądrość w podejmowaniu decyzji,
- to, abyś nauczył się słuchać Jego głosu,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 21.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania

1. Modlitwa wstępna


2. Czytanie tekstu: np. Dz 1,1-11

* Zastanów się i odpowiedz, jak ty możesz być świadkiem Jezusa, tam gdzie mieszkasz, dla swoich kolegów i bliskich.

Jeśli dzieci nie pamiętają, to można im jeszcze przypomnieć tą lekcję3. Pytania:
- Co Pan Jezus zapowiedział swoim uczniom przed odejściem do Ojca?
- Jakie zadanie dał uczniom odchodząc do nieba?
- Kto musi być w naszych sercach, abyśmy byli dobrymi świadkami?
- Jak można by odnieść do naszej rzeczywistości słowa: „w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i po krańce ziemi?*
- Jaka obietnica dla naszego życia była zawarta w słowach aniołów?

* Jerozolima, to tam gdzie obecnie przebywamy, Judea – region, kraj; Samaria – sąsiednie tereny i kraje.  

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus ponownie przyjdzie,
- to, że możemy być Jego świadkami,
- to, że możemy studiować Jego Słowo,

Proś o: 
- to, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami,
- to, abyś był gotowy na Jego przyjście,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 20.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,50-58 (zgodnie z Biblią na co dzień)

3. Pytania:
- Jak rozumiesz wiersz 51? 
- Dlaczego musi dojść do przeobleczenia?
- Czego boimy się najbardziej?
- Dlaczego nie musimy się tego bać?
- Do czego zachęca Paweł chrześcijan (w. 58)?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus pokonał śmierć,
- to, że nie musimy się już niczego bać,
- to, że możemy służyć Bogu

Proś o: 
- zaspał do pracy dla Pana,
- odwagę do życia w trudnych czasach,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Pieśń wg własnego uznania.
Propozycja porządku na 18.04.2020: 

Pieśń wg własnego uznania.

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,35-49 (zgodnie z Biblią na co dzień)

Dziś polecam dla dzieci filmik, który jeszcze z innej perspektywy pokazuje, to co ostatnio wspominaliśmy - link


3. Pytania:
Czym różniło się ciało, które miał Jezus przed od tego, które miał po zmartwychwstaniu? 
- Czym różni się ciało, które mamy teraz od tego, które otrzymamy po zmartwychwstaniu (por. w. 42-47)?
- Dlaczego jest to dla nas dobra nowina?

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- ciało, które otrzymamy po zmartwychwstaniu,
- to, że będziemy mieć udział w Jego chwale, 
- to, że obecna sytuacja nie wymyka się spod Jego kontroli,

Proś o: 
- to, abyś do końca został wierny Bogu
- to, aby dał Ci moc i mądrość, jak przekazać Ewangelię innym, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „Wpuść, o słońce nr 202 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
Propozycja porządku na 17.04.2020: 

Pieśń: „O Zmartwychwstały”, zwrotki 1-3, nr 188, ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,29-34 (zgodnie z Biblią na co dzień)
3. Pytania:
- Co, według Pawła, powinno być treścią życia, gdyby nie było zmartwychwstania (por. wiersz 32b)?
- Co jest alternatywą dla takiego życia (por. 2 Kor 5,15)?
- Co jest treścią Twojego życia? 
- Jak odpowiedziałbyś na pytanie zadane w wierszu 30?
- Co nadaje sens trudnościom, które znosimy dla Chrystusa?Komentarz: 
Wiersz 29 jest chyba jednym z najtrudniejszych i najbardziej niejasnych z całej Biblii. Niektórzy uważali, że chodziło o osoby, które dały się ochrzcić za swych wierzących bliskich, którzy nie doczekali chrztu. Możliwa jest też inna interpretacja tych słów. W czasach pisania tego listu chrześcijanie byli srogo prześladowani. Spotykało ich to zwłaszcza wtedy, kiedy decydowali się ochrzcić. Często po chrzcie stawały się męczennikami. Nie powstrzymało to jednak innych przed przyjmowaniem zbawienia i daniem się ochrzcić w miejsce tych, których spotkała śmierć. Apostoł argumentuje więc, że głupstwem byłoby dać się ochrzcić tylko po to, aby wstąpić w szeregi, tych którzy umarli, jeśli nie ma zmartwychwstania. 
Paweł wspomina w następnych wierszach własne doświadczenia, których mógł uniknąć, gdyby tylko porzucił swą wiarę w Zmartwychwstałego. Zwierzęta, z którymi walczył w Efezie są najprawdopodobniej przewrotnymi osobami, które tam spotkał. 
Złe towarzystwo wspomniane w wierszu 33, to między innymi fałszywi nauczyciele (odrzucający zmartwychwstanie), którzy wpływają na życie chrześcijan. Mamy się trzymać od nich z daleka! Ci którzy nie znają Boga (w. 34), to najprawdopodobniej ludzie niewierzący, którzy byli członkami zboru w Koryncie.          
(Komentarz opracowałem w oparciu o „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).    

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego w Jego Królestwie,
- to, że Jezus pokonał śmierć i daje nam nowe życie, 
- to, że nasze życie ma sens ze względu na Chrystusa,

Proś o: 
- właściwą perspektywę dla swojego życia,
- to, abyśmy żyli w pełnym oddaniu dla Pana, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „O Zmartwychwstały”, zwrotki 4-6, nr 188, ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
Propozycja porządku na 16.04.2020: 

Pieśń: „Mój Jezus żyw” , zwrotki 1-2, nr 183 na melodię Chcę kochać Ciebie,  ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,20-28 (zgodnie z Biblią na co dzień)
3. Pytania:
- Co według ciebie oznaczają słowa 20. wiersza?
- W jaki sposób jest tutaj opisane uwielbienie Jezusa? (por. Flp 2,9-11).
- Czy Ty poddałeś się już pod panowanie Chrystusa?
- Co to oznacza praktycznie, że On jest Twoim Panem?
- Jakie obietnice odkrywasz w tym tekście dla siebie?


Komentarz: 

W wierszu 23. Chrystus jest nazwany "pierwocinami tych, którzy zasnęli". Pierwociny to garść dojrzałego ziarna zżętego z pola jeszcze przed rozpoczęciem właściwych żniw. Są one obietnicą, gwarancją i przedsmakiem tego, co na nadejść. Chociaż już w Starym Testamencie mamy opisy zmartwychwstania osób, to jednak Chrystus jest pierwszym, który został wzbudzony z martwych i już więcej nie umarł. Zmartwychwstał do życia wiecznego, zmartwychwstał w uwielbionym ciele.   
(Komentarz opracowałem w oparciu o „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).    

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- że będziemy mieć udział w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym w Jego Królestwie,
- to, że Chrystus chce być naszym Panem i przewodnikiem, 
- przyjdzie czas, kiedy nie będzie już śmierci, 

Proś o: 
- wzrastanie w zrozumieniu znaczenia zmartwychwstania Jezusa dla naszego życia, 
- to, abyśmy żyli w pełnym oddaniu dla Pana, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „Mój Jezus żyw” , zwrotki 3-4, nr 183 na melodię Chcę kochać Ciebie,  ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. Propozycja porządku na 15.04.2020: 

Pieśń: „Jezus żyje! Z Nim i ja” , zwrotki 1-3, nr 178  ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,12-19 (zgodnie z Biblią na co dzień)
3. Pytania:
- jakie konsekwencje miałoby odrzucenie zmartwychwstania ciał?
- co zmartwychwstanie Jezusa "mówi" nam o Nim i Jego dziele na krzyżu?
- Dlaczego Paweł pisze o wierzących, którzy umarli, że zasnęli w Chrystusie?
- Bez zmartwychwstania Chrystusa ludzie wierzący byliby najbardziej pożałowanie godni. Dlaczego?


Komentarz: W zborze korynckim były osoby, które odrzucały lub wątpiły w zmartwychwstanie ciał. Paweł omawia konsekwencje takiego myślenia. Jeśli nie ma zmartwychwstania, oznaczałoby to, że sam Chrystus nie zmartwychwstał. Oczywiście Koryntianie nie mogli tak powiedzieć. Aby udowodnić jakieś zjawisko, wystarczy przedstawić jeden przypadek, w którym miało ono miejsce. Odrzucenie faktu zmartwychwstania Jezusa pogrążyłoby Koryntian w beznadziei i rozpaczy. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony z martwych, kazania apostołów byłoby puste. Dlatego, że Pan Jezus obiecał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jeśli tego nie zrobił, to albo był oszustem, albo się pomylił. W obydwu przypadkach nie byłby godny zaufania. Gdyby Ojciec nie wzbudził Jezusa, nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, że Jego śmierć ma znaczenie zbawcze. Przez wzbudzenie z martwych, Ojciec ukazał, że Jezus był Synem Bożym, który oddał za nas życie (Rz 1,4), był też sprawiedliwym, który poniósł karę za grzeszników. Odrzucenie zmartwychwstania jest równe z odrzuceniem wartości dzieła Chrystusa. Gdyby nie zmartwychwstanie, żyjący wierzący byliby ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Cierpieliby, zapierali się samych siebie i umierali dla "daremnej" sprawy. Nie byłoby przy tym żadnej nadziei na zmartwychwstanie i przyszłe życie w Królestwie Niebios - ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.           
(Komentarz opracowałem w oparciu o „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).    

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
- nadzieję przyszłego życia w Królestwie Niebios
- to, że życie i służba chrześcijanina ma sens dzięki Jego zmartwychwstaniu


Proś o: 
- wzrastanie w zrozumieniu znaczenia zmartwychwstania Jezusa dla naszego życia, 
- to, abyśmy tę Dobrą Nowinę przekazywali innym, zwłaszcza tym bojącym się śmierci, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Jezus żyje! Z Nim i ja” , zwrotki 4-6, nr 178  ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
Propozycja porządku na 14.04.2020: 

Pieśń: „Szli do Emaus dwaj uczniowie” , nr 196 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. 1 Kor 15,1-11 (zgodnie z Biblią na co dzień)
3. Pytania:
- jaki dwa wydarzenie są najważniejsze dla wiary chrześcijańskiej?
- jakie znaczenie ma dla Ciebie każde z nich?
- jakie argumenty mógłbyś przedstawić osobie, która nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa?
- Czemu Paweł przypisuje zmianę w swoim życiu?
- Czy ty dziękujesz Bogu za Jego łaskę?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- śmierć Jezusa, który umarł za nasze grzechy,
- zmartwychwstanie i pokonanie śmierci, 
- Bożą łaskę, która działa w naszym życiu,


Proś o: 
- wzrastanie w zrozumieniu znaczenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla naszego życia, 
- to, abyśmy nie odrzucali Bożej łaski,
- abyśmy byli wdzięczni Bogu za Jego cudowne dzieła, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Wpuść, o słońce nr 202 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

Propozycja na Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielkanoc

Proponuję rodzinnie posłuchać nabożeństw, które można znaleźć w Internecie lub tych transmitowanych w Telewizji. 

Obraz może zawierać: tekst „Wielki Cieszyn 10.00, 19.00 (czytanie Pasji) Drogomyśl 10,00, 19.00 (czytanie Pasji) Dźwierzuty 10.00 Gliwice 11.00 Golasowice 9.30 Jastrzębie 9.30 Jaworze 10.00 Kraków (domowe) Piatek Opole 10.30 Pszczyna 10.00 Mikołów 9.00 Nowy Sącz 18.00 Skoczów 9.00 Sopot (diecezjalne) 9.00 Stare Bielsko 9.30 Szczecin 18.00 Świdnica 10.00 Ustroń Warszawa Świętej Trójcy 10.30, 17.00 Warszawa Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 Wisła 8.45 Wisła Czarne 8.45 Wisła Malinka 17.15 Wrocław 10.00, 19.00 Żory 10.00”

Polecam też do przeczytania wspólnie kazań ks. Marka Londzina, które można znaleźć na Facebook`u - link tutaj

Polecam też bardzo serdecznie materiały, które znajdziecie tutaj.

https://wielkanocwdomu.pl/?fbclid=IwAR3qh_UK031pzDrQibS38geJtj2PcsaglYnB4q-OeWDBWbb7x4xYI_6I6y8

Życzę Bożego błogosławieństwa na Święta Zmartwychwstania Pańskiego! 


Propozycja na Wielki Czwartek, 09.04.2020
Dziś zapraszam do obejrzenia transmisji z nabożeństwa z którejś z parafii. 
Polecam też bardzo serdecznie materiały, które znajdziecie tutaj.
https://wielkanocwdomu.pl/?fbclid=IwAR3qh_UK031pzDrQibS38geJtj2PcsaglYnB4q-OeWDBWbb7x4xYI_6I6y8
Propozycja porządku na 08.04.2020: 

Pieśń: „Ludu mój, ludu” , nr 134 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 15,1-15 (zgodnie z Biblią na co dzień)
3. Pytania:
- Co spowodowało, że Piłat skazał Jezusa na śmierć?
- Jak oceniasz postawę Piłata?
- Czy ty też czasami zachowujesz się podobnie? W jakich momentach?
- Kogo powinniśmy bać się najbardziej? (por. Mt 10,28)4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus znosił cierpienie, abyś był zbawiony,
- to, że On składał świadectwo o prawdzie,
- to, że nie musimy się bać ludzi,

Proś o: 
- odwagę, aby opowiedzieć się po stronie dobra i prawdy,
przygotowanie naszych serc do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Czy chcesz wiedzieć” nr 116 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

Propozycja porządku na 07.04.2020: 

Pieśń: „O zraniony Jezu mój” zwrotki 1-3, nr 149 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,66-72 (zgodnie z Biblią na co dzień)

https://drive.google.com/file/d/1jO-_xFWNTkl-b5FDMhfpZ8XytVaXg2UL/view?usp=sharing


Bardzo dziękujemy za udostępnione materiały!!!
 
3. Pytania:
- W jaki sposób można się zaprzeć Chrystusa?
- Czy można to zrobić jedynie słowami?
- W jakich momentach ty zaparłeś się Mistrza?
- Jak myślisz dlaczego Piotr to zrobił? (por. Mk 14,38)
- Co możesz zrobić, aby nie zapierać się Jezusa? 

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus nie wyparł się tego, kim był,
- to, że wybacza nam, kiedy się Go zapieramy,
- to, że dodaje nam odwagi i wzmacnia nas,

Proś o: 
- odwagę do przyznawania się w to, co wierzymy,
-  przygotowanie naszych serc do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „O zraniony Jezu mój” zwrotki 4-5, nr 149 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

Propozycja porządku na 06.04.2020: 

Pieśń: „Jedno mieć” nr 121 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,53-65 (zgodnie z Biblią na co dzień)

https://drive.google.com/file/d/15saKMOeCAmCM4-_jG0g-q7ZOjxcAUMd1/view?usp=sharing3. Pytania:
- Co było bezpośrednią przyczyną skazania Jezusa?
- Jaką cenę poniósł Pan Jezus za wyznanie, że jest Synem Bożym?
- Kim dla ciebie jest Jezus?
- Jakie ma to dla ciebie konsekwencje?
- Jakie ponosisz koszty przyznawania się do Chrystusa?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że posłał swojego Syna, abyśmy byli zbawieni, 
- to, że Jezus nie wyparł się tego, kim był,
- to, że Bóg panuje nad każdą, również obecną, sytuacją,

Proś o: 
- odkrywanie na nowo, kim jest Jezus,
- odwagę do wyznawania, że On jest Bogiem, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Jezus zdradzony, zupełnie sam”, nr 128 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 


Drodzy! W niedziele zapraszam do wspólnego oglądnięcia nabożeństwa lub szkółki, które znajdziecie w Internecie i dyskusji nad oglądniętym materiałem. Kolejne materiały na blogu, jeśli Pan Bóg pozwoli, ukażą się jutro. Zapraszam! 

Propozycja porządku na 04.04.2020: 

Pieśń: „Pod krzyż Twój pójdę” zwrotki 1-2, nr 154 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,43-52 (zgodnie z Biblią na co dzień)

Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1mEMhAL8rj_IWfeDjDA5Onyli2_lbXJRB/view?usp=sharing
3. Pytania:
- Co to jest zdrada?
- Czy ty zostałeś przez kogoś zdradzony? Jak się wtedy czułeś?
- Czy ty też kogoś zdradziłeś?
- Co mogło być przyczyną takiego zachowania się Judasza?
- Dlaczego Jezus się nie bronił?
- Czego jeszcze oprócz zdrady doświadczył wtedy Jezus?4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus wypełnił plan swego Ojca, 
- to, że rozumie nas, kiedy cierpimy, jesteśmy zdradzeni lub osamotnieni,
- to, że On nas nigdy nie opuści,

Proś o: 
- poznanie, przyjęcie i wypełnienie Bożej woli w twoim życiu,
- abyś umiał wybaczyć tym, którzy Cię zdradzili lub zawiedli, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz
Pieśń: „Pod krzyż Twój pójdę” zwrotki 3-4, nr 154 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 


Propozycja porządku na 03.04.2020: 

Pieśń: „Wierzyć mnie, Panie, ucz” zwrotki 1-2, nr 623 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,32-42 (zgodnie z Biblią na co dzień)
Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1PcSvRuWk5ta9gIzJe0JzwZBR_1U6w1gD/view?usp=sharing
3. Pytania:
- Co robisz w chwilach, które są szczególnie trudne lub kiedy się boisz?
- Jak wygląda u ciebie życie modlitewne?
- Jakie znaczenie ma dla ciebie modlitwa? Co ci daje?
- Jak myślisz, co dała Jezusowi? (por. Łk 22,43)
- Dlaczego postawa uczniów jest dla nas przestrogą?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że możemy modlić się do Boga, 
- to, że On odpowiada na nasze modlitwy,
- to, że wzmacnia nas w chwilach próby,

Proś o: 
- chęć i wytrwałość potrzebną do modlitwy,
- poznanie, przyjęcie i wypełnienie Bożej woli w twoim życiu, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Wierzyć mnie, Panie, ucz” zwrotki 3-4, nr 623 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. Propozycja porządku na 02.04.2020: 

Pieśń: „Kto spojrzy na Pana” zwrotki 1-2, nr 132 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,27-31 (zgodnie z Biblią na co dzień)

Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1s-7V7CEb87LUC3QqnF5fpU4Ntd8OJhzt/view?usp=sharing

3. Pytania:
- Dlaczego Piotr zarzekał się, że nie wyprze się Jezusa?
- Czy my też czasami zachowujemy się podobnie? Podaj przykład!
- Co sprawia, że mimo dobrych chęci, brakuje nam siły, aby dotrzymać obietnic? 
- Czego uczy nas to o zaufaniu Bogu?


Komentarz: 
Jezus zapowiedział uczniom, że wszyscy się Go wyprą. Przytoczył przy okazji zapowiedź proroka Zachariasza, że uderzą Pasterza, a Jego owce rozproszą się (Za 13,7). Jezus zapewnił jednak swych uczniów, że nie wyrzeknie się ich i po zmartwychwstaniu będzie na nich czekał w Galilei. Nie tylko Piotr, ale i inni zarzekali się, że nigdy nie zaprą się swego Mistrza. Oni pokładali ufność w sobie samych. Nie mieli świadomości, że ich natura jest grzeszna i tchórzliwa. Bez Bożej łaski nie będą mogli zwyciężyć. Tak samo będzie z nami, jeśli będziemy polegać na sobie. Naszą siłę mamy czerpać od Pana i tylko na Nim polegać. Bez Pasterza bylibyśmy jak biedne, rozproszone i słabe owce. Tylko Jego bliskość sprawia, że możemy oprzeć się pokusom.  

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus zna nasz słabości, 
- to, że w Nim mamy zbawienie,
- to, że kiedy jesteśmy blisko Niego, to zwyciężamy pokusy,

Proś o: 
- pokorę i świadomość grzesznej natury,
- zwycięstwo w próbach, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „Kto spojrzy na Pana” zwrotki 3-4, nr 132 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania.  
Propozycja porządku na 01.04.2020: 

Pieśń: „Tam na wzgórzu” nr 163 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,17-25 
Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1eo02evyxHS7w76-ZMED24xihflMQ9kiH/view?usp=sharing


3. Pytania:
- O jakich wydarzeniach przypominała Żydom kolacja paschalna?
- Jakie są analogie (odpowiedniki) pomiędzy Paschą a Świętami Wielkanocnymi (i Pasją)? 
- O jakich wydarzeniach przypomina nam Wieczerza Pańska?
- Na jakie przyszłe wydarzenie wskazuje?
- W jakim sensie wieczerza paschalna była przeżyciem rodzinnym?
- Czy zauważasz ten aspekt również w Komunii Świętej? 
- Co jest dla ciebie najważniejsze w jej przeżywaniu?


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus stał się barankiem paschalnym, abyśmy byli zbawieni, 
- to, że możemy przeżywać pamiątkę Jego śmierci w Komunii Św.,
- kiedyś zasiądziemy z Nim w Jego Królestwie do uczty,

Proś o: 
- to, abyśmy godnie przyjmowali dary, które nam zostawił,
- to, abyśmy swoim życiem dziękowali Mu za Jego ofiarę, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Czy chcesz wiedzieć”, nr 116 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. Propozycja porządku na 31.03.2020: 

Pieśń: „Działaj, bo noc nadejdzie” nr 529 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,12-16 
Prezentacja biblijna

3. Pytania:
- Jakie zadanie otrzymali dwaj uczniowie?
- W jaki sposób Jezus wskazał im człowieka, który miał pomóc w tym zadaniu?
- Co uczynił Bóg, aby mogli wykonać to zadanie?
- Do jakiego zadania powołał ciebie?
- W jaki sposób Bóg wskazuje ci, jak masz to powołanie wypełniać?
- Skąd czerpiesz wskazówki i mądrość do realizacji zadania, które dał ci Bóg?
- W jaki sposób Bóg umożliwia ci wypełnienie twojego powołania? 
- Czy możesz wskazać inne historie biblijne w których widoczny jest schemat: 
powołanie – wskazówka – zaopatrzenie (patrz komentarz)? 


Komentarz:
W Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy uzupełnienie tej historii. To Jezus polecił dwom uczniom, dokładnie Piotrowi i Janowi, aby poszli i przygotowali wieczerzę paschalną. Nie tylko powierzył im to zadanie. On dał im dokładne wskazówki, jak mają to wykonać. W mieście znajdą mężczyznę, który będzie niósł dzban wody na głowie. Taki widok był rzadkością, bo to zazwyczaj kobiety ją nosiły. Bóg sprawił, że mogli to zadanie wykonać. Przygotował wcześniej serce tego człowieka – był to jeden z wyznawców Jezusa. 
Ważne jest to, abyśmy zauważyli tutaj ważny schemat. Bóg/Jezus powołuje – daje wskazówki – zaopatruje czyli umożliwia wypełnienie tego zadania. 


Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Bóg powołuje nas do służby, 
- to, że udziela nam mądrości, jak mamy to powołanie wypełniać i prowadzi nas
- zaopatruje nas w potrzebne materiały, środki i siły,

Proś o: 
- to, abyśmy nie uchylali się od zadania, które nam powierzył,
- to, abyśmy czerpali od Niego wskazówki do wypełnienia naszej służby, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali”, nr 135 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 


Propozycja porządku na 30.03.2020: 

Pieśń: „Na Golgotę, duszo, śpiesz”, zwrotki 1-3, nr 137 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 14,1-11 

Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1Bfp_VA1De3b5gugXg8wB5Jrnoq8_V_b1/view?usp=sharing

3. Pytania:
- Co mogło skłonić tę kobietę do takiego zachowania?
- W jaki sposób ty okazujesz Jezusowi swoją miłość i wdzięczność?
- Co łączy tę kobietę z królem Dawidem? (por. 2 Sm 6,12-23)
- Kobieta ta naraziła się na krytykę innych. Czy ty jesteś gotowy ponieść cenę tego, że okazujesz miłość Jezusowi? Czy też jesteś związany lękiem, co inni powiedzą? 
- Co łączy historię tej kobiety z Judaszem? Na czym polega różnica między nimi?
- Czy ty jesteś gotowy oddać Bogu, to co najcenniejsze?

Komentarz:
Olejek był bardzo wartościowy. Trzysta denarów, to tyle ile mógł zarobić  robotnik w ciągu roku. Chociaż Marek nie wymienia imienia tej kobiety, to czyni to Jan. Była nią Maria, siostra Łazarza. Jeszcze jeden szczegół, który dodaje Ewangelista Jan, to imię ucznia, który robił wyrzuty z powodu wylania tego olejku. Był nim Judasz. To właśnie miłość do pieniędzy była jednym z przyczyn wydania Jezusa arcykapłanom.    

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- miłość Bożą, która objawiła się w Jezusie,
- to, że On daje nam tak wiele
- nowy tydzień pracy,

Proś o to: 
- abyśmy nie bali się okazywać miłości Chrystusowi,
- abyśmy nie bali się innych ludzi, 
- nasze finanse były podporządkowane Panu,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Na Golgotę, duszo, śpiesz”, zwrotki 1-3, nr 137 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

Propozycja porządku na 28.03.2020: 

Pieśń: „Czas abyśmy ze snu wstali”, na melodię „Kiedy ranne wstają zorze”, nr 10 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 13,28-37 
Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1liCraOxE0sjcNRzIfRFMyJtcusphBosX/view?usp=sharing

3. Pytania:
- Jak rozumiesz wiersz 31?
- Czy te słowa są dla chrześcijan jakąś pociechą? 
- Jak rozumiesz przypowieść o dobrym słudze?
- Co sprawia, że zamiast czuwać, to często zasypiamy? (por. Mt 24,37-39)
- Jak rozumiesz słowo „czuwać”? Czy jest to coś aktywnego, czy pasywnego?
- Co robisz, żeby nie zasnąć? 

Komentarz:
Ponieważ chrześcijanie równią się w poglądach na temat pochwycenia Kościoła, Wielkiego Ucisku i Tysiącletniego Królestwa celowo nie będę tych tematów szczegółowo poruszał. Myślę, że istotne jest tutaj dla nas wezwanie „Czuwajcie!”. Mamy być zawsze gotowi na spotkanie z Panem. 
Niektórzy bibliści uważają, że drzewo figowe jest tutaj symbolem, obrazem narodu izraelskiego. Jezus nauczał, że też przed Jego przyjściem drzewo figowe wypuści liście. W 1948 roku powstało samodzielne państwo Izrael, w ten sposób drzewo figowe wypuściło liście. Czy ta interpretacja nie jest naciągnięta? Może. Trzeba jednak powiedzieć, że powstanie tego państwa jest znakiem i Bożym cudem. Po wielu stulecia, kiedy Żydzi byli rozproszeni po świecie, państwo Izrael znów pojawił się na mapie. 
Słowa „nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie” można odnieść do narodu izraelskiego. 
Przypowieść o słudze wiernym i roztropnym można też różnie rozumieć. Tym sługą może być każdy człowiek, którego Bóg wyposażył w życie i różne dobra. Każdy z nas powinien oczekiwać na powrót Pana Jezusa. Każdy z nas stanie przed Nim i zda relację ze swego życia.

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- każdy dzień i kończący się tydzień,
- to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, 
- Jezus ponownie przyjdzie
- za Państwo Izrael

Proś o to: 
- abyśmy nie spali, ale czuwali,
- Jego wybrany naród i Jego Kościół, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół, do którego należymy,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
  
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Muszę czuwać”, nr 13 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
  


Propozycja porządku na 27.03.2020: 

Pieśń: „Pan buduje swe nowe Jeruzalem”, nr 273 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 13,24-27 
Prezentacja dla dzieci
https://drive.google.com/file/d/1CMlsFt4npNqcENInx-MP0DVUWBHyWV12/view?usp=sharing

3. Pytania:
- Jakie znaki wystąpią po Wielkim Ucisku?
- Co te znaki podkreślają i wyrażają?
- Dlaczego Jezus wcześniej mówił, żeby nie wierzyć prorokom, którzy będą mówić, że Chrystus już przyszedł? (por. w. 21 i 26)
- Dlaczego ten dzień będzie szczególny dla wybranych?
- Czy ty też umiłowałeś Jego przyjście? Co to dla Ciebie oznacza? (por. 2 Tm 4,8)

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że On zabierze swój Kościół do siebie
- to, że Pan Jezus przyjdzie ponownie, 
- każdy dzień, który zbliża nas do Jego przyjścia

Proś o to: 
- abyśmy umiłowali Jego przyjście,
- abyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Wnet nadejdzie dzień”, nr 27 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
Propozycja porządku na 26.03.2020: 

Pieśń: „Zbawiciel idzie”, zwrotki 1-3 nr 281 na melodię „Pójdź do Jezusa” ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 13,14-23 

Uwaga dla rodziców: Dla dzieci jest prezentacja omawiająca proroctwa dotyczące zburzenia Jerozolimy. Rozmowa z dziećmi porusza trochę inne tematy. Zapraszam!
https://drive.google.com/file/d/1CtVVDOSHYYhjzU7gW5pWFiIJOyvha3cn/view?usp=sharing


3. Pytania:

- Dlaczego Jezus zapowiedział te wydarzenia?
- Jakie znaczenie mają te proroctwa dla nas?
- Jakie są zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny tego, że wierzący dają się zwieść? (przeczytaj: Mk 13,22; 2 Tm 4,3; Jr 17,9!)
- W co Bóg wyposażył swój Kościół, aby uchronić przed zwodzicielami? (przeczytaj: Ps 139,23-24; 2 Tm 3,16; 1 J 4,1; 1 Kor 12,10!).


Komentarz:
Tekst jest kontynuacją mowy Jezusa dotyczącej czasów ostatecznych. Mowa jest tutaj o wielkim ucisku. Pierwszym znakiem jest wypełnienie proroctwa z księgi Daniela 9,27: „A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia”. W tym właśnie czasie w świątyni w Jerozolimie pojawi się wielki, obrzydliwy bałwan, któremu ludzie będą musieli się pokłonić albo zostaną zabici. Prawdziwie wierzący nie oddadzą mu jednak pokłonu. 
Niektórzy bibliści uważają, że zapowiedzi te wypełniły się w roku 70 po Chr. , kiedy Rzymianie zburzyli świątynię i Jerozolimę. Proroctwa te wypełniły się wtedy tylko częściowo.
Jezus zapowiedział, że Jego przyjście będzie poprzedzone takim uciskiem, jakiego ludzie nigdy wcześniej nie zaznali. Zostanie on jednak skrócony ze względu na wybranych, aby ocaleli. W tym jakże trudnym czasie pojawią się też fałszywi mesjasze i prorocy. Ludzie będą tak zdesperowani, że zwrócą się do każdego, kto zagwarantuje bezpieczeństwo. Wierzący będą jednak wiedzieć, że Chrystus nie pojawi się niezauważenie. Nawet gdy ci fałszywi prorocy będą dokonywać cudów, to wybrani nie uwierzą im. Cuda niekoniecznie muszą być pochodzenia boskiego. Mogą być też wytworem szatana. „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów” (2 Tes 2,9).   
Jeśli chodzi o odniesienie do naszego życia, to może warto się skupić na fałszywych prorokach, którzy i dziś się pojawiają. 
      

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Pan Jezus przyjdzie ponownie, 
- to, że On chce nas ochronić przed zwiedzeniem, 
- to, że nic nie wymyka się spod Jego kontroli,

Proś o to: 
- abyśmy byli czujni i nie dali się zwieść,
- aby On badał nasze serca i wskazywał, czy nie ulegliśmy jakiemuś błędowi,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży, pastorów i osoby, które służą innym a są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Zbawiciel idzie”, zwrotki 4-5 nr 281 na melodię „Pójdź do Jezusa” ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. Propozycja porządku na 25.03.2020: 

Pieśń: „Czy chcesz wiedzieć”, nr 116 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 13,1-13 

Prezentacja z pytaniami (dla dzieci)
https://drive.google.com/file/d/1FTngC26ov9ELbQy7VDEAa14F2yFQ2w4K/view?usp=sharing

3. Odpowiedzenie na pytania:
- Jaka budowla miała być zwalona?
- Czego uczy nas to o rzeczach materialnych?
-  Przed kim Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów? 
- Czy widzisz takich zwodzicieli w otaczającym świecie?
- Jakie straszne znaki mają poprzedzić ponowne przyjście Jezusa?
- Co będzie się dziać z chrześcijanami?
- Co będzie znakiem, że ktoś należy do Chrystusa i będzie zbawiony? 
- Jakie polecenia dał Jezus swoim uczniom?
- Jakie dał obietnice?

Komentarz:
W tych słowach zawarte są zapowiedzi tego, co wydarzy się w przyszłości. Niektóre przepowiednie wypełniły się już w roku 70 po Chr. Wtedy to świątynia został zburzona przez Rzymian. Inne dopiero się wydarzą. Polecenia na które powinniśmy zwrócić uwagę to: baczcie, uważajcie (w. 5,9), nie trwóżcie się (w. 7), nie troszczcie się (w. 11), wytrwajcie (w. 13). 
Wytrwałość o której mówi w. 13 jest świadectwem tego, że ktoś prawdziwie przyjął zbawienie. Jako wierzący mamy zapewnienie, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1,6). Swoje zbawienie jednak mamy sprawować z bojaźnią i drżeniem, mamy czuwać, nie poddawać się.     
      
(Komentarz opracowałem m. in. w oparciu o „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).         

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Pan Jezus przyjdzie ponownie, 
- to, że On nie opuści nas w trudnych momentach, które zapowiedział,
- to, że nic nie wymyka się spod Jego kontroli,

Proś o to: 
- abyś byli czujni i nie dali się zwieść,
- abyśmy pozostali wierni Bogu i nie zapierali się Go,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „Muszę czuwać”, nr 13 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 


Propozycja porządku na 24.03.2020: 

Pieśń: „Na krzyżum przelał krew”, zwrotki 1-2, nr 138 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa wstępna

2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,41-44 
Prezentacja z pytaniami dla dzieci.  
https://drive.google.com/file/d/1-MwQK2q_qMSP24e0shn7X3bdhL22ZxaL/view?usp=sharing


3. Odpowiedzenie na pytania:
Proponuję dziś najpierw odpowiedzieć na pytania, a potem przeczytać komentarz!

- Jaki jest związek pomiędzy tym tekstem, a wcześniejszymi wierszami?
- O czym świadczy postawa tej kobiety?
- W jaki sposób ofiara tej kobiety jest podobna do tego, co zrobił dla nas na krzyżu Jezus?
- W jaki sposób dziękujesz Zbawicielowi za Jego ofiarę?
- Co ty możesz ofiarować Zbawicielowi?
- Czy też oddajesz Mu wszystko?

Komentarz:
Wdowy były jedną z najbiedniejszych grup społecznych w Izraelu. W wyraźnym kontraście do skąpstwa uczonych znajdowała się postawa tej wdowy. Oni pożerali domy wdów, a ona oddała Bogu wszystko, co miała. Wydarzenie to ukazuje wszechwiedzę Jezusa. Pozory mylą. Człowiek patrzy na to co zewnętrzne, a Pan patrzy na serce. „Zewnętrznie” bogaci dawali wiele, a wdowa bardzo mało. W oczach Pana, to co dawali nie było jednak żadną ofiarą – dawali to, co im zbywało. Pan Jezus ocenił wartość tego, co dała ta kobieta: dała więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci. Czasami to co robimy też może nam się wydawać niewielkie. Możemy się zastanawiać, czy to co dajemy i robimy ma znaczenie? To zależy od naszej motywacji i postawy względem Boga. Ofiara tej kobiety jest wyrazem jej przekonania, że wszystko jest własnością Pana, że On jest godzien wszystkiego i że wszystko musi do Niego należeć. Była też wyrazem jej ufności, że Bóg zatroszczy się o nią. Czy to znaczy, że my też mamy oddać na ofiarę wszystko, co mamy? W pewnym sensie tak! Powinniśmy oddać Bogu całe swoje życie i żyć w świadomości, że wszystko do Niego należy. Powinniśmy być gotowi na Jego rozkaz sprzedać wszystko co mamy, rozdać ubogim i iść za Nim (por. Mk 10,21)  Apostoł Paweł zachęca nas: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza”. Taka ofiara jest ofiarą dziękczynną za to co On zrobił dla Nas na krzyżu. On ofiarował całe swoje życie, abyśmy byli zbawieni. Co sobie chcesz zostawić? Czy dajesz Bogu wszystko? Czy tylko z tego co ci zbywa – tak jak ci bogaci?   
      
(Komentarz opracowałem m. in. w oparciu o „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).         

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że Jezus oddał wszystko co miał, abyśmy byli zbawieni,
- to, że On troszczy się o nas i zaspokaja nasze codzienne potrzeby,
- to, że to, co nam wydaje się niewielkie i nieznaczące, może być w Jego oczach wielkie i drogocenne,

Proś o to: 
- abyś był Mu w stanie wszystko oddać,
- abyś miał taką wiarę, jak ta kobieta,
- o mądrość w gospodarowaniu tym, co masz,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „Na krzyżum przelał krew”, zwrotki 3-4, nr 138 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 
Propozycja porządku na 23.03.2020: 

Pieśń: „O, pochyl mnie”, zwrotki 1-3, nr 429 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania. 

1. Modlitwa: dzisiejszy tekst biblijny może być lustrem, w którym Bóg może nam pomóc odkryć nasze własne grzechy. Proponuję na początek modlitwę Psalmu 139: 
„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!   

2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,38-40 
Uwaga dla rodziców – postarajmy się opowiedzieć dzieciom o tym kim byli uczeni w Piśmie. Wytłumaczyć ten tekst korzystając z komentarza, a potem przejść do pytań w pkt 3. 3. Pytania:
-  Co mogły oznaczać słowa: „Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie”? 
- Dlaczego mamy uważać na takich ludzi?
- Czego pragnęli uczeni w Piśmie?
- W jakich konkretnie zachowaniach możemy przypominać uczonych w Piśmie?
- Komu chcieli podobać się uczeni w Piśmie? Komu my powinniśmy się podobać?

  
Komentarz:
Uczeni w Piśmie to grupa społeczna w Izraelu zajmująca się objaśnianiem Pisma Świętego jako normy postępowania. Uczeni w Piśmie nauczali w synagogach (żydowskich domach modlitwy), byli sędziami i biegłymi w najwyższym sądzie - Radzie Najwyższej, Sanhedrynie. Nadawano im tytuł "rabbi" - nauczyciel.
Uczeni w Piśmie nosili długie szaty, co odróżniało ich od reszty społeczeństwa i nadawało pobożny wygląd. Lubili kiedy ich głośno pozdrawiano i zwracano, używając zaszczytnych tytułów. Pragnęli nie tylko religijnej pozycji, ale także społecznego wyróżnienia. Ponieważ uczeni w Piśmie nie dostawali regularnej „wypłaty”, to byli zależni od hojności darczyńców. Taki system sprzyjał nadużyciom i wyzyskowi - pozbawiali wdowy domów wzbogacając pieniędzmi, które rzekomo miały służyć Panu. Żeby pokazać swą pobożność zmawiali długie modlitwy. Kochali wyróżnienia (długie szaty), popularność (pozdrowienia), dostojeństwo (pierwsze krzesła), hierarchia (pierwsze miejsca), dobra materialne (domy wdów), fałszywą pobożność (długie modlitwy). Jezus ostrzega nas przed takimi ludźmi, ale również przed taką postawą! Warto dziś zastanowić się, ile jest w nas z takiej postawy: pychy, chciwości, szukania chwały i uznania ludzi. Warto sobie zadać pytanie: Czy chcę podobać się Bogu nawet za cenę pozostania niepopularnym? Czy umiem poprzestawać na tym co posiadam?
(Komentarz opracowałem w oparciu o róże źródła, najwięcej zaczerpnąłem z „Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).         

(Jezus i uczony w Piśmie: zdjęcia z http://freebibleimages.org)

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- Jego Słowo, które wskazuje nam nasze grzechy i bada duszę,
- to, że w Jezusie mamy przebaczenie i zbawienie,
- to, że nic nie wymyka się spod Jego kontroli,  

Proś o to: 
- aby przebaczył ci grzechy m.in. pychę, chciwość, szukanie chwały i uznania ludzi
- aby Bóg przemieniał twoje serce i motywy jakie tobą kierują, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży, pastorów i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas epidemii,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz


Pieśń: „O, pochyl mnie”, zwrotki 4-6, nr 429 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania.Propozycja porządku na 22.03.2020: 

Pieśń: „Pod krzyż Twój pójdę”, zwrotka 1-2; nr 154 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania 

1. Modlitwa
2. Czytanie tekstu kazalnego: np. Iz 66;10-14 
Uwaga dla rodziców: Przerób z dzieckiem pytania z pkt. 3. 
3. Odpowiedzenie na pytania:
- Co ci pomaga, kiedy jesteś smutny?
- Co jest dla Ciebie pocieszeniem, kiedy przeżywasz trudności?
- Dlaczego zapowiedź, że Jerozolima zostanie odbudowana był pocieszeniem dla Izraelitów przebywających w niewoli babilońskiej?
- Dlaczego wizja Nowego Jeruzalem jest pocieszeniem dla chrześcijanina (por. Obj 21,1-4)?


4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- to, że On jest najlepszym Pocieszycielem
- za to, że czeka nas Nowe Jeruzalem, w którym nie będzie już płaczu ani śmierci

Proś o to: 
- aby Twoje serce wypełniała radość i pokój, zwłaszcza w chwilach trudności,
- abyś umiał innych pocieszać i wskazywać im Najlepszego Pocieszyciela, 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

Pieśń: „Pod krzyż Twój pójdę”, zwrotka 3-4; nr 154 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania 
Propozycja porządku na 21.03.2020: 

Pieśń: „Jezus zdradzony”, 128 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania 

1. Modlitwa jednej osoby
2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,28-34 
Ten tekst jest dość trudny i proponuję, żeby zerknąć do poniższego komentarza. 
Kilka uwag dla rodziców poniżej. 
3. Odpowiedzenie na pytania:
- Kim według ludu był Pan Jezus? Jakie wiązali z tym oczekiwania?
- Dlaczego zostałeś świadomie wierzącym chrześcijaninem? 
- Czy Ty też miałeś jakieś oczekiwania dotyczące pójścia za Jezusem, których On nie spełnił?
- Czy możesz wyznać z całego serca, że On jest Bogiem i twoim Panem? 


Komentarz:
Uczeni w Piśmie zawsze nauczali, że Mesjasz będzie bezpośrednim potomkiem z linii króla Dawida. Także wśród ludu Mesjasz był nazywany Synem Dawidowym (por. Mt 21,9; Mk 10,48). Właśnie z tym określeniem Mesjasza wiązano największe nadzieje polityczne. Ludzie chcieli widzieć w Jezusie króla, który wyratuje ich spod władzy rzymskiej. Jezus ten aspekt mesjańskich oczekiwań niejednokrotnie korygował. Tutaj cytuje fragment Psalmu 110, którego autorem był Dawid. Król natchniony Duchem Świętym nazwał Mesjasza Panem. To znaczy, że Jezus nie był tylko potomkiem Dawida. On był kimś więcej. On był zarówno Synem Dawidowym, czyli człowiekiem wywodzącym się z linii króla Dawida, jak i Bogiem. Jezus chciał, skonfrontować faryzeuszy, którzy znali Pisma z Psalmem 110 i pytaniem kim jest Mesjasz. Dla nas to jest też ważne pytanie. Przypuszczam, że każdy z nas może powiedzieć, że Jezus jest człowiekiem i Bogiem zarazem. Chodzi tylko o to, czy pytanie to przeniknęło do naszej głębi. Czy mogę wyznać ze wszystkich swych sił, z całego serca, z całej duszy swojej, że On „prawdziwy Bóg w wieczności narodzony z Ojca i prawdziwy człowiek narodzony z Marii Dziewicy jest moim Panem”. Czy mogę wyznać za apostołem Pawłem: „dla mnie życiem jest Chrystus”, a „wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę”. 

Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- kolejny darowany dzień i kończący się tydzień,
- za to, że mogłeś poznać Ewangelię o Jezusie,
- to, że On jest Panem również tej obecnej, trudnej dla nas sytuacji,  

Proś o to: 
- aby On badał Twoje serce i umacniał Twoją wiarę, 
- aby Jezus był dla ciebie Kimś najważniejszym,
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

[Pieśń: „Chcę kochać Ciebie” nr 781 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie] 


Uwaga dla rodziców: Tym razem też nie ma prezentacji. Warto jednak wytłumaczyć dziecku ten fragment tekstu biblijnego (pomocny może być komentarz). Przerobić też pytania z pkt. 3. Może podzielić się świadectwem swojego „pójścia za Jezusem” i oczekiwań z tym związanych. Może dziecko pozna wtedy bardziej swoich rodziców (przez to pogłębią się relacje) i zostanie zachęcone do wiary.  


   

Propozycja porządku na 20.03.2020: 
Pieśń: „Będziesz miłował”, 822 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg upodobania 

1. Modlitwa jednej osoby
2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,28-34 
Kilka uwag dla rodziców poniżej. 
3. Odpowiedzenie na pytania:
[Uwaga dziś pytań jest trochę więcej. Na niektóre powinniśmy sobie odpowiedzieć sami. Te oznaczyłem *]. 
- Co jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem, którym powinniśmy się kierować we wszystkim, co robimy? 
- Czy Bóg rzeczywiście jest dla Ciebie najważniejszy*?
- W jaki sposób wypełnienie pierwszego wpływa na wypełnienie wszystkich pozostałych?
- W jaki sposób można okazywać miłość Bogu?
- Czy spędzasz z Nim czas i rozkoszujesz się Nim*?
- Czy chcesz Mu się podobać i przynosić Mu chwałę w tym co robisz*?
- Jakie drugie przykazanie jest powiązane z tym pierwszym? Dlaczego jest między nimi ścisły związek? (por. 1 J 4,20)
- Dlaczego jest taka kolejność? 
- W jaki sposób okazujesz miłość drugiemu człowiekowi (żonie, mężowi, dzieciom…)? 
- Czy umiesz zrezygnować z siebie samego, żeby pomóc innym, poświecić czas i uwagę, przytulić kogoś i powiedzieć dobre słowo, podarować coś, co przyniesie radość*?
- Jak możesz jeszcze bardziej rozwijać w sobie miłość do Boga i bliźnich? 

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 
- Jego miłość do nas, która wyraża się w tym że nas stworzył i zaspokaja nasze potrzeby;
- Jego miłość do nas, która wyraża się w tym że poświęcił i podarował nam coś najdroższego, swego Syna, który za nas umarł;
- Jego miłość do nas, która wyraża się w tym że przez Ducha Świętego nas do Siebie pociągnął, odrodził, przemienia, prowadzi i napełnia swoją mocą

Proś o to: 
- abyś umiał okazywać Mu miłość,
- abyś kochał innych,
- aby Jego wola działa się w naszym życiu, abyśmy ją wypełniali i przyjmowali wszystko z dziękczynieniem 
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby dobrze wykorzystywać czas,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,
Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz

[Pieśń: „Przy Twym krzyżu” nr 156 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie] 


Uwaga dla rodziców: Tym razem też nie ma prezentacji. Warto jednak porozmawiać z dziećmi o okazywaniu miłości. Może warto zadać im pytanie, kiedy one czują się przez nas kochane. To naprowadzi naszą rozmowę na różne sposoby okazywania miłości (5 języków okazywania miłości): dotyk (przytulenie), czas i uwaga, prezenty, pomoc, słowa aprobaty i zachęty. Możecie zastanowić się nad tym, jak można okazywać miłość Bogu i drugiemu człowiekowi. Możecie skorzystać z pytań z pkt. 3. Propozycja porządku na 19.03.2020: 

Pieśń: „Słowo Twoje jest”, 346 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie. Oczywiście można zaśpiewać inne pieśni chrześcijańskie wg. upodobania] 1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,18-27 ( zgodnie „Z Biblią na co dzień”). 

Kilka uwag dla rodziców poniżej. 

3. Odpowiedzenie na pytania:

- Według Jezusa saduceusze byli zagubieni, błądzili. Jaka była przyczyna ich zagubienia? (wg w. 24)

- Co ty robisz, aby poznać Boże Słowo? Czy zależy ci na tym?

- Czy wierzysz w nieograniczoną Bożą moc? Jaki wpływ ma to na Twoje życie? 

[Pytania dodatkowe: Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Według Biblii (1 Kor 15,13-19) zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. Jakie znaczenie ma dla ciebie fakt, że Jezus zmartwychwstał?

- Jakie znaczenie ma dla ciebie prawda, że chrześcijanie zmartwychwstaną do życia wiecznego?]


    

Komentarz: „Saduceusze byli liberałami, racjonalistami ówczesnych czasów. Wyśmiewali koncepcję zmartwychwstania ciał, przyszli więc do Pana z niedorzeczną historią, chcąc ośmieszyć całą ideę. Przypomnieli Jezusowi, że Prawo Mojżeszowe gwarantowało szczególną opiekę wdowom izraelskim. Jeśli mężczyzna umierał bezpotomnie, aby zachować nazwisko rodowe oraz zachować dziedzictwo w rodzinie, prawo nakazywało, aby jego brat poślubił wdowę (5 Mż 25,5-10)… Myśleli, że wykażą się sprytem, natomiast Zbawiciel wykazał ich ignorancję i to zarówno Pism, które mówią o zmartwychwstaniu, jak i mocy Bożej, która wzbudza z martwych.” („Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald).        


4. Wspólna modlitwa:

Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:Wysławiaj Boga i dziękuj za to że: 

- Jego moc jest nieograniczona;

- Jezus Chrystus pokonał śmierć i my nie musimy się jej już bać,

- Możemy Go poznawać przez Jego SłowoProś o: 

- abyś nie był zagubiony tak jak saduceusze, którzy nie znali Pisma Świętego i wątpili w Bożą moc

- ustanie koronowirusa,

- lekarzy i służby medyczne,

- rządzących i mądrość dla nich,

- parafię i Kościół,

- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,

- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,

- mądrość, aby żyć zgodnie z Bożą wolą i dobrze wykorzystywać czas,

- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

Zakończmy razem modlitwą Ojcze nasz[Pieśń: „Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali nr 135 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie] Uwaga dla rodziców: Tym razem tekst biblijny trudniejszy i dla dzieci nie ma prezentacji. Proponuję, aby po przeczytaniu spróbować opowiedzieć tę historię swoimi słowami. Może skupić się na tym, że saduceusze byli zagubieni i błądzili. Można zadać dziecku pytania: kiedy człowiek się gubi? Co jest potrzebne, aby odnaleźć właściwą drogę? Mapa. Można wziąć do ręki taką mapę. Może opowiedzieć historię ze swojego życia, kiedy się zgubiliśmy, a potem przejść do prawdy duchowej: Co jest taką mapą w naszym duchowym życiu? Biblia. Tak jak trzeba się uczyć czytać mapy i używać jej, tak samo należy uczyć się posługiwać Biblia i czytać ją regularnie. Propozycja porządku na 18.03.2020: 

[Pieśń: „O zraniony Jezu mój”, 1 i 2 zwrotka nr 149 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie]

1. Modlitwa jednej osoby

2. Czytanie tekstu: np. Mk 12,13-17 ( zgodnie „Z Biblią na co dzień”).

Dla dzieci dostępna jest prezentacja z tym tekstem i większą ilością pytań:

3. Odpowiedzenie na pytania:
- Jezus umiał odpowiedzieć nawet na podstępne pytania swoich przeciwników.
Co jest dla Ciebie źródłem mądrości? Gdzie szukasz odpowiedzi na trudne pytania?
- Co to znaczy, że mamy „oddawać cesarzowi to, co cesarskie”?
- W jaki sposób ty „oddajesz cesarzowi to, co cesarskie”?
- Co powinniśmy oddawać Bogu?
- Jak może to praktycznie wyglądać w twoim życiu?

Komentarz: „Żaden Żyd nie cieszył się z życia pod pogańskim panowaniem… Gdyby Jezus otwarcie popierał płacenie podatków cesarzowi, zraziłby do siebie wielu Żydów. Gdyby natomiast wypowiedział się przeciw cesarzowi, zostałby zaprowadzony przed rzymską władzę, aresztowany i skazany za zdradę… Na monecie znajdowała się podobizna cesarza Tyberiusza, dla Żydów przypomnienie tego, że zostali pokonani i mieli żyć w uległości. Dlaczego znaleźli się w tym położeniu? Ze względu na swą niewierność i grzech… Jezus powiedział im: „Oddawajcie, co jest cesarskie, cesarzowi, a co jest Bożego Bogu”. Ich uchybienie nie leżało w pierwszej części tego zdania, ale w drugiej. Płacili rzymskie podatki, chociaż robili to niechętnie, jednak zaniedbywali Boże prawo do ich życia. Na monecie znajdowała się podobizna cesarza, dlatego należała do cesarza. Człowiek posiada w sobie podobiznę Boga, gdyż Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo (1 Mż 1,26-27) i dlatego należy on do Boga…  Wierzący ma obowiązek być posłusznym i wspierać władzę, pod której panowaniem żyje. Nie może źle mówić na temat swojej władzy ani dokonywać przewrotów, musi płacić podatki i modlić się o tych, którzy sprawują rządy. Gdyby został wezwany do zrobienia czegoś, co pogwałciłoby jego nadrzędną lojalność wobec Chrystusa, powinien sprzeciwić się temu i ponieść karę” („Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” – William MacDonald)   

4. Wspólna modlitwa:
Tutaj członkowie rodziny mogliby wymienić rzeczy za które dziękują i proszą. Propozycja wspólnych intencji:


Wysławiaj Boga i dziękuj za to że:
- Panuje nad sytuacją i nic nie wymyka się spod Jego kontroli;
- Jest najlepszym lekarzem,
- Dzięki ofierze Jezusa jesteśmy zbawieni i nie musimy się niczego bać

Proś o:
- ustanie koronowirusa,
- lekarzy i służby medyczne,
- rządzących i mądrość dla nich,
- parafię i Kościół,
- księży i osoby, które służą innym i są przez to bardziej narażone,
- przedsiębiorców i sytuację gospodarczą,
- mądrość, aby żyć zgodnie z Bożą wolą i dobrze wykorzystywać czas,
- nasze rodziny, przede wszystkim osoby starsze,

[Pieśń: „O zraniony Jezu mój”, 3-5 zwrotki nr 149 ze Śpiewnika Ewangelickiego – opcjonalnie]


1 komentarz: